The Members of Sameshima Lab.
&
Graduate Years

        1995
Naruhisa Fujii (master)
Yuji Sunaga (bachelor)


        1996
Tomonori Sasaki (master)
Kimiaki Kawada (bachelor)
Yasuo Tsutsui (bachelor)
Michiko Nagano (bachelor)
Nobuhiro Hosoi (bachelor)
Takanori Murakami (bachelor)


        1997
Mitsuru Satoh (master)
Nobukazu Takashima (master)
Akimitsu Tajima (master)
Hideyuki Taguchi (bachelor)


        1998
Keiko Saitoh (master)
Nobuhiko Butsuda (master)
Dan Miura (master)
Naho Aoyama (bachelor)
Yoshiaki Kanoh (bachelor)
Mitsutoshi Hamasaki (bachelor)


        1999
Kentaro Ozaki (master)
Keiji Sakamoto (master)
Ai Hisamatsu (master)


        2000
 Katsumi Asada (master)
Yoshiyuki Tsunoda (master)
Yuki Kayamori (bachelor)
Hiroyuki Takahashi (bachelor)
Toshihiko Hanaoka (bachelor)
Kentaro Fukuda (bachelor)


        2001
Tadashi Watanabe (master)
Kohtaro Komada (bachelor)
Yasuyuki Gotoh (bachelor)


        2002
Yoshiyasu Kaneko (master)
Keisuke Ohkita (bachelor)
Noriyuki Hashimoto (bachelor)
Masaru Yauchi (bachelor)


        2003
Kazuhiro Ohya (master)
Takanori Satoh (bachelor)


        2004
Masato Suzuki (master)
Masahiko Asami (bachelor)
Juhita Suzuki (bachelor)
Ryota Suzuki (bachelor)


        2005
Hajime Watakabe (master)
Katsuyuki Motai (master)
Daisuke Nemoto (bachelor)
Michihisa Yamamoto (bachelor)


        2006
Masato Maki (master)
Ayanori Ikeno (bachelor)
Tomoya Iwasaki (bachelor)
Ryuichi Tanaka (bachelor)


        2007
Kzuya Maishigi (bachelor)
Atsushi Yanagawa (bachelor)


        2008
Yuji Urabe (doctor)
Megumu Takiuchi (master)
Wataru Katoh
Aya Fujishima (bachelor)


        2009
Hiromi Hayasaka (master)
Mitsujiro Shimokawa (master)
Ken Ukawa (master)
Tomonori Haba (master)
Yuta Mizutani (master)


        2010
Kazuya Kogure (master)
Yuji Sakakura (master)


        2011
Yasushi Kanda (master)
Jun Takenezawa (master)
Tomokazu Nagao(master)
Yuta Takiguchi (bachelor)
Koichi Betsuin (bachelor)


        2012
Yoshimasa Nagatomi (master)
Chihiro Akiyama (bachelor)
Momoko Uno (bachelor)
Ryoko Ebina (bachelor)


        2013
Hiroshi Abe (master)
Node Tomohito(master)
Satoshi Shigeno (bachelor)
Hitomi Nomura (bachelor)
Noritaka Fujii (bachelor)


        2014
Jun Furukawa (master)        2015
Tomohiko Nakamura (master)
Sho Sonehara (bachelor)


        2016
Shinya Yoshidomi (doctor)
Shunsuke Kimura (master)
Takayuki Motoki (master)
Sora Kobori (bachelor)
Takeshi Nimura (bachelor)
Ryohei Mikoshiba (bachelor)


        2017
Kosuke Ota (master)
Yoshihiro Ogawa (master)
Keisuke Yasuda (master)
kousuke Oshinari (bachelor)
Namiho Tanaka (bachelor)
Yoshito Hirokawa (bachelor)


        2018
Takashi Sugawara (master)
Toshitaka Kikuchi (master)
Takuma Uehara (bachelor)
Gen Kojitani (bachelor)
Maui Hino (bachelor)
Taichi Watanabe (bachelor)


        2019
Munemichi Imasawa (bachelor)
Ryota seki (bachelor)
Erika Sekiguchi (bachelor)


        2020
Keisuke Ohkawa (bachelor)
Ko Onodera (bachelor)
Sohei Saito (bachelor)
Shoma Murakami (bachelor)


   Please take care !